Aanvragen

Zo kom je in aanmerking

Stichting A.F. van Schurman-Leen ondersteunt studieprojecten en -trajecten van Friese studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. De projecten/trajecten mogen in het binnen- en buitenland zijn. Woon je in Franeker, dan heb je een streepje voor. En heb je een niet-alledaags doel voor ogen of is er geen geld om te studeren, ook dan zijn er mogelijkheden. Maar het belangrijkst: je bent op en top gemotiveerd.

Aanvullende voorwaarden:

• Je gevraagde bijdrage is maximaal 250 euro per maand voor maximaal 2 jaar
• Je hebt niet eerder een financiële bijdrage van ons ontvangen
• Je hebt de financiële ondersteuning daadwerkelijk nodig

1. Jouw aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je per e-mail een aanvraag indienen. Zorg dat je aanvraag volledig is en onderstaande bijlagen bevat:

  • Een motivatiebrief
  • Een projectomschrijving (inclusief begroting, gevraagde bedrag en andere aangeschreven fondsen)
  • NAW- en contactgegevens
  • Een omschrijving van je financiële situatie

Stuur je aanvraag naar info@afvanschurmanleen.nl.

2. Beoordeling

Jouw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk behandeld. Je wordt telefonisch uitgenodigd voor een motivatiegesprek óf ontvangt een schriftelijke afwijzing. Na het motivatiegesprek ontvang je zo spoedig mogelijk een schriftelijke toe- of afwijzing. Let wel: het bestuur bepaalt de hoogte van het toe te kennen bedrag. Dit bedrag kan dus afwijken van het gevraagde bedrag.

3. Uitbetaling

Je ontvangt een brief met details van de toewijzing en de benodigde gegevens om het bedrag gestort te krijgen. Na goedkeuring van onze penningmeester ontvang je het bedrag op het aangegeven rekeningnummer in de afgesproken frequentie.

Heb je een vraag?

Heb je vragen over bijvoorbeeld de procedure, voorwaarden of een toe- of afwijzing? Dan kun je een e-mail sturen naar het bestuur van Stichting A.F. van Schurman-Leen: info@afvanschurmanleen.nl