Master in Humanitarian Action

We ondersteunden een studente uit de regio Franeker voor het volgen van een NOHA-master (Network on Humanitarian Action) in Upsala. Het betrof een master van een half jaar met een specialisatie in conflict resolution, peacebuilding and religion.